کار فرهنگی برای امام زمان

709
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

زبان بین المللی سینما زبانی است که امام بین المللی زمان با آن سخن خواهد گفت، هرکس سر یاری او را دارد باید که زبان تصویر را بیاموزد

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده