فیله دمبل چرخشی

6,359

حرکت فیله دمبل چرخشی برای تقویت عضلات فیله کمر. اجرا از آقای امیر جعفری، مربی سوشال فیت.

SocialFit
SocialFit 118 دنبال کننده