بوی گل و نسیم صبا می توان شدن،صائب تبریزی، خوانش شیدا حبیبی

121
بوی گل و نسیم صبا می توان شدن گر بگذری ز خویش، چها می توان شدن شبنم به آفتاب رسید از فتادگی بنگر که از کجا به کجا می توان شدن! ✍
1 سال پیش
Sheyda Habibi 100 دنبال کننده
pixel