دور پول پوزیشن مایکل شوماخر - گرندپری اتریش 2003

780
فرمول یک ایران - دور پول پوزیشن مایکل شوماخر - گرندپری اتریش 2003

u_5204492

1 سال پیش
رایکونن چند سالش بوده مگه اون موقع؟؟! چه اختلاف کمی، انقد تیما به هم نزدیک؟؟
pixel