اجرای صحیح حرکت کرانچ مورب

4,246

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/oblique-crunches

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده