نمایش جنگنده، ناوشکن و زیردریایی ساخت ایران در روز ارتش…

426

همزمان با روز ارتش برخی دستاوردهای دفاعی ایران از جمله جنگنده کوثر، ناوشکن سهند و زیردریایی فاتح در تهران و هرمزگان به نمایش درآمدند. مراسم روز ارتش در گوشه وکنار ایران برگزار شد. در مراسم روز ارتش حسن روحانی، رییس جمهوری ایران گفت که ما خواهان پایان تروریسم در منطقه هستیم.…

دیدیش؟
دیدیش؟ 778 دنبال کننده