کنفرانس آنلاین ایرنا و اسپوتنیک با موضوع "سیاست آمریکا در قبال ایران و روسیه"

3
این کنفرانس با حضور ایوان زاخاروف ، معاون بخش زبان های خارجی خبرگزاری اسپوتنیک با آقای محمد موسی کاظمی - دبیر گروه تحلیل و تفسیر خبر و سهراب علمداری ، روزنامه نگار بخش اروپا ، آمریکا در خبرگزاری ایرنا در روز چهارشنبه 28 آبان ماه برگزار گردید.
pixel