دشمنی و دوستی اسید ها وبازها

49
کارگردان:سعیده سیفی / نویسنده:مجتبی طیبی / فیلم بردار:سعید سیفی / تدوین گر:سعیده سیفی / بازیگران:حسین ساکی -محمد متین احمدیان / شهر:کهریزک / پایه:ششم
pixel