گزارش روز - نظرات مردمی در خصوص برنامه های ماه رمضان شبکه سه - بخش اول

52

گزارش روز مجله‌ای تصویری است که هر روز ظهر از شبکه سه سیما پخش می‌شود. این برنامه همان گونه که از نامش برمی‌آید، میان اجتماع می‌رود و از مسائل روز از جمله نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلف گزارش تهیه می‌کند.

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 7.2 هزار دنبال کننده