واگذاری اراضی ساحلی روستای کنار سیاه و درکو جزیره قشم

271
واگذاری اراضی ساحلی روستای کنار سیاه و درکو جزیره قشم
pixel