حضور برند لمسر در بیست ششمین نمایشگاه بین المللی آگروفود

1,416
در این قسمت از برنامه با گزارشگر به سراغ دوتن از مدیران برند لمسر رفته ایم وبا این بزرگواران به گفتگو نشتسته ایم
satairan.ir 110 دنبال کننده
pixel