برنامه ریزی تعطیلات نوروز و عید دیدنی Nowruz Holiday Planning

333
عزیز شما از تعطیلات نوروز و مسافرتها و دید و بازدیدهای مربوطه خاطرات خوشی دارد. شما باید کوشش کنید که در حد امکان این خاطره ها را با تکرار آنها بر کیفیت زندگی او بیفزایید. ولی با توجه به تواناییهای ادراکی و فیزیکی او، شما باید کارها را در حد اعتدال برنامه ریزی نمایید. در این پادکست راهکارهای مهم این برنامه ریزی را برایتان شرح می دهم. به امید اینکه بتوانید با برنامه ریزی هوشمندانه خاطرات این جشن بزرگ را بیادماندنی تر نمایید.
pixel