نماهنگ | دوقطبی دروغین

236

نماهنگ | دوقطبی دروغین رهبر انقلاب اسلامی معتقدند «ایجاد دوقطبی های کاذب و دروغین» یکی از ترفندهای اخیر دشمنان علیه ملت ایران است: «یکی از این ترفندهایی که اخیراً یاد گرفته اند و دارند اعمال میکنند، ایجاد دوقطبی های کاذب است؛ دوقطبی های دروغین. این نکته، نکته ی مهمّی است.»

مهاجر
مهاجر 154 دنبال کننده