سید علیرضا قاسمی پطرودی از یک دانشجوی حقوق خواستگاری می کند....

422
سیدعلیرضا قاسمی پطرودی این فیلم را در صفحه ی شخصی خودش در اینستاگرام منتشر کرد و گفت... این جا برای اولین بار از خانمم خواستگاری کردم و ایشان هم پذیرفت
Seyed_9999 1 دنبال کننده
pixel