تشخیص عیار طلا به روش سنتی (سنگ کوارتز)

645
تشخیص عیار طلا به روش سنتی که با کشیدن روی سنگ محک که کوارتز یا سیلیسی انجام میشه، یکی از روش های مرسوم در تعیین عیار طلا است.
pixel