هزینه یابی در بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد

1,811

یکی از زیر نظام های نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نظام هزینه یابی است. هزینه یابی فعالیت ها و خدمات (محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات) روش های متعددی دارد. اما روش هزینه یابی مناسب برای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارای ویژگی هایی است که در دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی ابلاغی سازمان برنامه و بودجه كشور لحاظ شده است.

alireza sarraf
alireza sarraf 16 دنبال کننده