داستان کارآموزان رهنما کالج (هدیه از رویاهایش دست نمی‌کشد)

383
خیلی کارا می‌تونستم بکنم اگه توی دانشگاه بهتری درس خونده بودم و اگه آشنایی داشتم که برای کار پیدا کردن به جای خوبی معرفیم می‌کرد و اگه توی شهرم امکانات بهتری فراهم بود... بعضیا هستن که رویاهاشون رو توی این مرحله تسلیمِ شرایط می‌کنن و دست می‌کشن از دنبال کردن اهداف بزرگشون. اما بعضیام هستند که شرایط رو تغییر میدن و اگه راهی نبود راهی می‌سازن . هدیه از اوناست. هدیه کارآموز دورۀ UI/UX رهنما کالجه که برای شرکت در دوره از گرگان اومده بود و تمام مدت با اشتیاق توی کارگاه‌های آموزشی و پروژه‌ها مشارکت می‌کرد.
رهنما کالج 134 دنبال کننده
pixel