مهاجرت به لینوکس – قسمت دوم

356

ساخت فلش بوتیبل و نصب سیستم عامل های گنو/لینوکسی در کنار ویندوز(بوت دوگانه) – تهیه شده توسط کیا حامدی در قبیله گیک ها