پرده خوانی حضرت رقیه (س) در مدارس ابتدایی

563

پرده خوانی چند رسانه ای با عنوان "مروارید خرابه " با موضوع شهادت حضرت رقیه (س)