شرکت دانشگاهی توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

25
معرفی شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد- تحت حمایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی- تولید کننده انواع دشتگاه‌های صنعتی و دارای چندین ثبت اختراع- دارای ثبت اختراع دستگاه ضدعفونی
pixel