نصرانه ای برای برترین های استاندارد آذربایجان شرقی

53

نصر: برترین واحدهای صنعتی و تولیدی کیفی آذربایجان شرقی طی مراسمی در اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی تجلیل شدند.

مرد ایرلندی
%93
کارگردان: Martin Scorsese مدت زمان: 3ساعت و 26 دقیقه
مرد ایرلندی