آموزش زبان آلمانی قدم به قدم مکالمه زبان آلمانی

970
مکالمه زبان آلمانی - آموزش زبان آلمانی - گرامر زبان آلمانی این ویدیو مربوط به صحبت های روز مره است.
pixel