LED فول اسپکتروم 220 ولت

33
در این ویدیو انواع LED فول اسپکتروم 220 ولت نمایش داده می شود. گیاهان در هر مرحله از زندگی خود احتیاج به نورهای رنگی متفاوتی دارند. برای نمونه در زمان جوانه زدن و گلدهی گیاه به نور قرمز احتیاج دارند و یا نور آبی باعث تقویت ریشه گیاهان می شود. این نوع از LEDهای طیف نوری مورد نیاز برای گیاهان را تامین می کنند.
pixel