کربلایی حمید سیدآبادی - شور - اباالحسن بهت مینازه

380

شب اول محرم 96 هیئت یالثارات الحسین علیه السلام بیرجند - فیلم برداری و تدوین از گروه رسانه ذوالعهد