جلسه اول - قسمت 3 - تشخیص پیک ساده و نمایش نتایج

215
دانش جوی
دانش جوی 6 دنبال‌ کننده

تشخیص پیک ها در سیگنال تبدیل فوریه و نمایش فرکانس ها به کاربر کدها در لینک زیر در دسترس هستند https://github.com/DaneshJoy/MatlabDSP Simple Peak detection of FFT signal + fprintf command

دانش جوی
دانش جوی 6 دنبال کننده