کویر دل - مرجان

922

رفتی و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که می گفتم محرمه با من کاشکی می دیدی بی تو چه کرده ای که به شبهام صبح سپیدی بی تو کویری بی شامم من ای که به رنجام رنگ امیدی بی تو اسیری در دامم من

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 5.5 هزار دنبال کننده