تاثیر کرونا بر برنامه ریزی تحصیلی

28
در این ویدیو قصد داریم تا تاثیرات کرونا بر برنامه ریزی تحصیلی و کنکور را بررسی کنیمو
pixel