4- 1- آماده سازی داده ها (آموزش یادگیری عمیق - مقدماتی)

27
آموزش یادگیری عمیق - مقدماتی - قسمت 6 - آماده سازی داده ها / اسلایدها در سایت دانش جوی: https://daneshjoy.ir/ai/deep_intro / اطلاعات بیشتر و آموزش های دیگر در سایت دانش جوی: https://daneshjoy.ir
دانش جوی 22 دنبال کننده
pixel