آب پرتقال گیری دستی

23
این وسیله جهت گرفتن آب انواع مرکبات و انار مورد استفاده است. کارکردن با این دستگاه بسیار آسان است و تمامی قطعات به راحتی از هم برای شستشو مجزا می شود. خرید و اطلاعات بیشتر در سایتWWW.ZADMAN ,IR 09130003677-03136639579
pixel