انتشار رسمی Kings Empire در کافه بازار

262,975

پیرو قرارداد رسمی بازار با Tap4Fun ازین پس می توانید این بازی استراتژیک بی نظیر را از کافه بازار دریافت کنید و الماس های درون بازی را به ریال با کارت های عضو شتاب و یا اعتبار کافه بازاری خریداری کنید.

کافه بازار
کافه بازار 2.4 هزار دنبال کننده