تریلر فیلم 11’09’’01 یازدهم سپتامبر (11’09’’

803

این فیلم محصول تلاش چند کارگردان بزرگ از جمله الخاندرو گونسالس اینیاریتو در کنار یکدیگر است و در حالت کلی به بررسی تاثیر فضای مجازی در زندگی میپردازد

paroshat
paroshat 24 دنبال کننده