ورژن انگلیسی پادکست سروش سیما 14

21

شرکت تبلیغاتی سروش سیما اقدام به تهیه و ساخت یک مجموعه پادکست و برنامه رادیویی در زمینه تبلیغات کرده و از این پس این برنامه به صورت مرتب منتشر خواهد شد. ورژن انگلیسی این برنامه را می توانید از آپارت و سایت ما دانلود کنید. http://sorooshsima.com