فیلم آموزشی Counterbalance Valves

348
آلتون سگال 6 دنبال‌ کننده
شیرهای تعادلی هیدرولیک یا Hydraulic Counterbalance Valves در سیستمهای هیدرولیک، کاربردی مشابه وزنه تعادلی در آسانسور را دارند. در بسیاری موارد، طراحان برای کنترل حرکت یک جک (برای پایین آوردن بار) از شیرهای یکطرفه پایلوت‌دار استفاده می‌کنند. این روش برای کنترل حرکت جابجایی جک‌هایی با طول کورس و نیروی وزن کم، موثر است. اما چنانچه وزن بار خارجی اعمالی به شفت جک و یا طول کورس جک زیاد باشد، استفاده از شیرهای یکطرفه پایلوت‌دار توصیه نمی‌شود. زیرا جک حرکت آرام و یکنواختی نداشته و به صورت پله‌ای رو به پایین حرکت خو
آلتون سگال 6 دنبال کننده
pixel