نشست انتقال تجارب احیای بازار تبریز - قسمت 2

8
نشست انتقال تجارب و درس آموخته‌های مرمت و احیای بازار تاریخی تبریز به همت دفتر توسعه محله‌ای بازار و با حضور دکتر اکبرتقی‌زاده اصل، رئیس اسبق میراث فرهنگی تبریز، در جمع بازاریان سرشناس، جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار و هیئت امنا بازار بزرگ تهران
pixel