سبحان اللهی: متاسفانه با رابطه مشکلات حل می شود!

144

نصر : محمد علی سبحان اللهی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده چهار دوره مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با حضور در تحریریه از ناگفته هایی پرده برداشت.