باز شدن لیست جدید ایالت نیوساوت ولز/جزئیات سیستم جدید در خصوص رشته‌ها

61

صدای استرالیا – دکتر سیروس احمدی از دفتر مهاجرتی ویزایاب در این پادکست در خصوص نکات زیر اطلاعات مفیدی ارائه می‌کنند: باز شدن لیست جدید ایالت نیوساوت ولز برای ویزاهای مهارتی جزئیات سیستم جدید در خصوص رشته‌های مورد نیاز بروزرسانی لیست مناطق ریجنال ایالت نیوساوت ولز باز شدن لیست پذیرش ویزاهای بیزینس در ایالت ویکتوریا و سخت‌تر شدن شرایط آن