طنز "وقتی شیرازیا با یه حرف جملاتی رو پشت سرهم ردیف میکنن" - شیراز

491
جمله سازی با حرف " ک " اون هم با لهجه شیرین شیرازی. نبینید یه کلی خنده رو از دست میدین. نگین نگفتیما...
pixel