مستند دو دقیقه ای: ایده پردازی برای طراحی داخلی شبکه نوآفرینی پلنت

177
جزییات طراحی و بازسازی یک سوله متروکه تا تبدیل شدن به یک فضای جذاب برای زندگی و کار در یک محیط متفاوت و خلاقانه از نگاه معمار و مدیر مجموعه
pixel