آیا ما آدمها از سیاره دیگری به زمین آمده ایم ؟

465

در مورد منشاء خلقت و حیات روی زمین نظریه ها و باورهای مختلفی وجود دارد. بسیاری به نظریه خلقت معتقدند و برخی دیگر نظریه تکامل را دلیل منطقی وجود انسان ها می دانند. با این حال اخیرا نظریه بسیار جالب و در عین حال عجیبی مطرح شده که طرفداران زیادی هم پیدا کرده است

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.5 هزار دنبال کننده