متوسطه اول را هوشمندانه آغاز کنیم

125
کارگاه آموزشی متوسطه اول را هوشمندانه آغاز کنید عنوان همایش آنلاین دبیرستان دوره اول علم و فن تهران در تاریخ 99/3/22 بود که در آن خانم دکتر عسکری به معرفی دروس مربوط به متوسطه آنها و همچنین تفاوت های دوره دبستان و متوسطه اول پرداخت
ElmSchool 38 دنبال کننده
pixel