مستند اولین اردوی تیم ملی نوجوانان ورزش پهلوانی در استان کردستان

287
این ویدیو توسط موسسه رسانی اُساج در تابستان 1397 در استان کردستان ضبط شده است. جهت سفارش آثار مشابه به سایت ما به نشانی www.osaj.ir مراجعه نماید.
pixel