کی شبیه کیه؟ (پروژه تخمین شباهت دو چهره با هوش مصنوعی)

156
این ویدیو خروجی "پروژه تخمین شباهت دو چهره با تنسورفلو و پایتون" می باشد که می توانید آن را از shop.ali110co.ir دریافت نمایید. این پروژه (FaceCom) میزان شباهت دو چهره وارد شده را بر اساس ویژگی های استخراج شده از چهره ها محاسبه می کند. استخراج ویژگی به کمک مدل و یادگیری عمیق انجام می شود. امیدواریم از دانلود پروژه لذت ببرید. پایگاه تخصصی پیشرفت @ali110co_ir
pixel