مذهب شیعه و لفظ شیعه ریشه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله دارد

93

بهترین سایت جهت پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت و جماعت www.valiasr- aj.com