سررسید رقعی جلد پارچه ای الوان معرفی توسط محمد فیض آبادی فراهانی

72

سررسید رقعی جلد پارچه ای الوان توسط محمد فیض آبادی فراهانی از گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ در این ویدئو معرفی شده و از مزایا و معایب سررسید رقعی با شما صحبت خواهد کرد. https://behrangdesign.ir/تقویم-و-سررسید/