تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه

328

هیأت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه « رفاه و تأمین اجتماعی » و « کار و تعاون » موافقت کرد و لایحه آن را در قالب لایحه ای دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. www.taminnews.ir tamin.news taminnews@