انیمیشن نحوه عمل جراحی چاقی اسلیو معده

9,951

در این فیلم نحوه استفاده از MIDSLEEVE در عمل جراحی چاقی اسلیو نمایش داده شده است. میداسلیو تیوبی از جنس سیلیکون با قطر 12/5 میلیمتر(36Fr~) است که یک بالون در قسمت انتهایی آن (Distal End) تعبیه شده است. - با استفاده از این تیوب، به هنگام عمل جراحی اسلیو، جراح قادر خواهد بود با کالیبراسیون دقیق و راحت در معده حجم باقی مانده معده را مشخص و سپس برش و دوخت را توسط استپلر انجام دهد.