عاشورا ۹۴// گزیده عزاداری محله روح افزا

3,068

گزیده ای از عزاداری هیات زنجیرزنی محله روح افزا در روز تاسوعا (حسینیه محله چالکا، محرم الحرام ۱۴۳۷)