شلوار جین آمریکایی ؛ طلای آبی

75

در این مستند به تاریخچه تولید و مراحل فروش و صادرات شلوار جین آبی توسط کشور آمریکا پرداخته است و از چگونگی مد شدن و استقبال گسترده از این شلوار آبی و پرطرفدار می گوید. برای دیدن کامل این مستند به سایت سینمامارکت مراجعه کنید : https://www.cinemamarket.ir/p/aa8c