آتش سوزی یک دستگاه اتوبوس در تبریز

84
نصر: فوری/ اتوبوس شرکت واحد روی پل روبروی پالایشگاه تبریز دچار حریق شد...
pixel