مهدی فلاحتی میگه آخوند همدانی مخالف حکومت بوده کشتنش

441

مهدی فلاحتی میگه آخوند همدانی مخالف حکومت بوده کشتنش و از طرفدارهای آیت الله شیرازی هست . زنگ میزنه بیت شیرازی ضایع میشه

افشاگری
افشاگری 29 دنبال کننده